Sunday, September 11, 2011

مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی به سختی تحت فشار نیروهای اطلاعاتی قرار گرفته است
آرازنیوز:براساس اخبار رسیده از اورمیه، حسن عباس نژاد مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی که در گذشته بارها از وضعیت بحرانی و فاجعه آفرین خشک شدن دریاچه اورمیه سخن گفته بود، پس از قیامهای زیست محیطی اخیر ملت آذربایجان؛ از سوی نیروهای اطلاعاتی اعزامی از مرکز، تحت فشارهای شدید و تهدیدات طاقت فرسا قرار گرفته است.
وی که با جدیت و صداقت تمام در گفتگوهای متوالی سابق خود، وضعیت تکان دهنده دریاچه اورمیه را به اطلاع رسانه های گروهی می رساند و ساخت سدهای مافیائی و بی اعتنائی دستگاههای دولتی را مسئول اصلی خشکیده شدن دریاچه اورمیه معرف می کرد، اکنون شدیدا تحت فشار نیروهای تامین استان آذربایجان غربی و نیز وزارت اطلاعات قرار دارد تا در راستای تحریف واقعیات، وارونه جلوه دادن دلایل و نیز بی خطر بودن خشکیدن دریاچه اورمیه صحبت کند.
گفته می شود که از وی خواسته اند تا نقش منفی سدهای ساخته شده در قتل دریاچه اورمیه را تا زیر 5 درصد کاهش دهد و مشکل اصلی را خشکسالی و مصرف بیش از اندازه اب از سوی مردم معرفی کند.
در واقع به همان صورت که در ایران پس از سقوط هر هواپیما، خلبان کشته شده را مقصر می دانند تا کسی قادر به مواخذه حکومت نشود، اکنون نیز قصد دارند تا به اصطلاح خشکسالی منطقه را مسئول مرگ دریاچه اورمیه و فعال شدن 10 میلیارد تن نمک موجود در بستر آن معرفی کنند.
این همان خشسکالی حیرت انگیزی هست که مانند فیلمهای کارتونی، فقط و فقط برروی حوضه آبریز دریاچه اورمیه تمرکز کرده و بهیچ وجه در کوههای پربرف اطراف و یا دریاچه های پر آب وان در تورکیه و یا گؤیجه گول در ارمنستان قابل مشاهده نیست!
همچنین گفته می شود که در مرحله بعدی قرار است تا مسئله انتقال اب از رود ارس و نیز ادعای مخالفت آذربایجان و البته نه ارمنستان را با بزرگنمائی مطرح شود.
از سوی دیگر بزودی رژیم اپارتاید قصد دارد تا اقدام به برگزاری چند سمینار و نیز تهیه چند برنامه تلویزیونی تحریف شده در راستای ادعاهای فوق بنماید.
امید است که اقای حسن عباس نژاد مدیرکل محترم حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی تسلیم فشارها و خواسته های قاتلین طبیعت و ملت آذربایجان نشود.

No comments:

Post a Comment