Monday, September 12, 2011

آذربایجان قیام می کند: قطع تلفنهای همراه در اردبیل
در حالیکه اهالی اردبیل در دفاع از حیات دریاچه اورمیه در حال برگزاری تظاهراتهای پراکنده ای در سطح شهر می باشند تلفنهای همراه قطع شده و سرعت اینترنت تا نزدیک صفر تنزل کرده است. قیام مردم اردبیل همچنان ادامه دارد. خبر می رسد که درگیری بین تظاهرات کنندگان مسالمت آمیز و نیروهای امنیتی در بیشتر نقاط شهر همچنان وجود دارد. هنوز مردم خیابنها را ترک نکرده و شعارهایی در دفاع از دریاچه اورمیه سر می دند.

No comments:

Post a Comment