Monday, September 12, 2011

دستگیری فله ای و اشغال شهر توسط نیروهای غیر بومی
شاهدان عینی می گویند که اردبیل وضعیت یک شهر اشغال شده را به خود گرفته است.خبرهای ارسالی از حضور بیش از 20 هزار نیروی ضد شورش در سراسر شهر حکایت دارند.بازداشت مردم بصورت کاملا خودسرانه ای ادامه دارد.در حالیکه اهالی اردبیل در دفاع از حیات دریاچه اورمیه در حال برگزاری تظاهراتهای پراکنده ای در سطح شهر می باشند تلفنهای همراه قطع شده و سرعت اینترنت تا نزدیک صفر تنزل کرده است.

آذربایجان قیام می کند:

شاهدان عینی از بازداشت فله ای مردم در سطح شهر خبر می دهند. نیروهای چماقدار بدون توجه؛ حتی به زنان و کودکان نیز حمله می کنند. گفته می شود در نقاط مختلف شهر تاکنون صدها تن از فرزندان ستارخان بصورت بی رحمانه ای ضرب و شتم و بازداشت شده اند. شاهدان عینی می گویند که اردبیل وضعیت یک شهر اشغال شده را به خود گرفته است. خبرهای ارسالی از حضور بیش از 20 هزار نیروی ضد شورش در سراسر شهر حکایت دارند.

بازداشت مردم بصورت کاملا خودسرانه ای ادامه دارد

.

No comments:

Post a Comment